ALGEMEEN

 • De algemene voorwaarden van Festikaart.nl zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Festikaart diensten verleent en/of goederen levert.
 • Door ondertekening van een overeenkomst met Festikaart, een door Festikaart verstuurde offerte of het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat de klant met deze voorwaarden en bijbehorende betaalverplichting akkoord gaat.
 • De door Festikaart gemaakte offerte is gedurende twee weken geldig. Een samengestelde prijsopgave verplicht Festikaart niet tot het verrichten (van een gedeelte) van de opdracht.

VERPLICHTINGEN EN RECHTEN VAN DE KLANT

 • De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle informatie, die voor de opzet en uitvoering van de opdracht van betekenis is.
 • De klant krijgt altijd één digitale conceptkaart en heeft recht op 3 correctierondes. Binnen deze correctierondes mogen meerdere items worden aangepast. Na het verbruiken van de 3 correctierondes is de kaart definitief of moet worden bijbetaald voor meer ontwerpen. De actuele prijzen hiervan staan op de pagina ‘Prijzen’.

UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 • De opdracht kan voortijdig worden beëindigd indien Festikaart kan aantonen dat de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd in overeenstemming met de offerte en eventueel schriftelijk vastgestelde opdrachtspecificaties.
 • Festikaart mag de gemaakte onderdelen van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit (met uitzondering van de te herleiden persoonsgegevens zoals doopnamen, adressen en telefoonnummers), tenzij vooraf anders is afgesproken.
 • De klant kan geen enkele rechten ontlenen aan het gemaakte ontwerp. Doordat Festikaart geen ontwerpkosten hanteert, zijn én blijven alle ontwerpen eigendom van Festikaart en mogen deze gebruikt worden voor de collectie en voor wederverkoop. Indien de klant het alleenrecht wilt voor het voor hen gemaakte ontwerp dan zijn hier kosten aan verbonden ad €75,-

ANNULEREN

 • Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Festikaart van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 • Indien de klant een bestelling wilt annuleren dient dit binnen 48 uur ná het plaatsen van de bestelling/akkoord op de offerte, schriftelijk plaats te vinden door een e-mail te sturen naar info@festikaart.nl. Wanneer de eerste digitale versie van de kaart is doorgestuurd en de klant nog wilt annuleren, zullen er kosten in rekening worden gebracht voor het werk en uren dat reeds verricht is, exclusief de onkosten van reeds gedrukt werk en/of exemplaren.
  Deze kosten variëren naar gelang de fase waar op dat moment in gewerkt wordt;
  Na een eerste digitale concept van bestaande kaart: €0,-
  Na het digitale concept en 1 correctieronde: €50,-
  Na het digitale concept en 2 correctieronde: €75,-
  Na het digitale concept en 3 correctierondes: €100,-
  Na het digitale concept en 3 correctierondes en/of wanneer de kaarten volledig naar wens van de opdrachtgever zijn ontworpen: €100,-
  Indien de geboortekaartjes en/of extra`s al in productie zijn, dient het volledige bedrag betaald te worden van de reeds gedrukte items. 

BETALING

 • Betaling van het factuurbedrag dient vóóraf te geschieden middels IDeal. De kaarten worden gedrukt nadat de volledige factuur is voldaan. Festikaart is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de druktijd, door het (te) laat betalen van de factuur.

LEVERING EN LEVERTIJD

 • De verzending van geboortekaartjes vindt plaats binnen de 1 tot 5 werkdagen na het doorsturen van de gegevens en is afhankelijk van de genoemde druktijd.
 • Festikaart werkt samen met PostNL. Wij streven ernaar om het pakket, nadat deze is afgeleverd bij het postorderbedrijf, een volgende werkdag of op zaterdag te leveren. Echter, dit is geen garantie. Festikaart heeft na het overdragen aan het postorderbedrijf geen invloed meer op de aflevertijden.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen bij het postorderbedrijf. Dit kan zijn: stakingen, disfunctioneren van leveranciers,.
 • In weekenden en op feestdagen wordt er niet gedrukt en verzonden.

KLACHTEN

 • Indien de geboortekaartjes niet naar wens zijn, dient de klant binnen de 24 uur na ontvangst contact op te nemen met Festikaart. Dit kan gebeuren via mail of telefoon. De geboortekaartjes mogen niet gebruikt zijn en moeten nog in originele verpakking zitten. Zijn de kaartjes reeds verstuurd dan kan Festikaart de klacht niet langer in behandeling nemen.

Voor het laatst bijgewerkt op 23 september 2018.